Products

 • 无尘室耗材
 • 產品廠牌: CCT
  產品簡述: 专业无尘室耗材
  原厂国家:   韩国
  制程应用:          
    
  Clean room products。
  相关连结:   http://www.cctkr.com
  关键字    : 无尘室耗材' 微细化

製程說明
1.无尘室专业耗材全方位供货商2.半导体等级规格产品 3.ISO 3~6(Clas 10-1000)各等级认证